Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Görsel İletişim Tasarımı Programı

Genel Bilgi

Günümüz insanının yaşam alanı haline gelen dijital evren aynı zamanda iş yapış biçimlerinde de radikal değişikliklere yol açmıştır. Geleneksel iletişim alanlarında zaten önemli bir yere sahip olan görsel iletişim, yaşamın dijital hızı içerisinde önemini artırmaktadır.Yeni ve geleneksel iletişim ortamları için her türlü tasarım sorununu yaratıcı biçimde çözebilen, iletişim stratejileri geliştirip ilgili süreci yönetebilen, görsel iletişim kuram ve yöntemleri ile uygulama becerilerini kazanmış ve bu alanda eksikliği hissedilen nitelikli görsel iletişim tasarımcıların yetiştirilmesi bölümün ana hedefidir.
Görsel iletişim tasarımı eğitim programında; uygulamalı ve kolektif çalışma sürecini içeren, öğrencilerin araştırma yaparak yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri video prodüksiyon, hareketli grafik tasarım, tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, internet ve arayüz tasarımı, bilgilendirme tasarımı, animasyon, 3 boyutlu tasarım, yeni baskı teknikleri, deneyim tasarımı vb. derslerin yanında entelektüel birikimlerini artıracak kuramsal dersler de yer almaktadır. Bu programda eğitim gören öğrenciler dijital ortama ve yeni iletişim alanlarına yönelik tasarım geliştirme konusunda uzmanlaşacaklardır.