Anasayfa  »  Kahramankazan Meslek Yüksekokulu »  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Genel Bilgi

Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı lise eğitiminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Programın 20 öğrencilik kontenjanının, 2 tanesi tam burslu, geri kalanı ise %25 bursludur. Burslar öğrencinin başarılı olması halinde devam eder, aksi durumda kesilir ve tekrar verilmez. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.