Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Genel Bilgi

Çağımız insanını ve gelecekte yeni kuşakları taşıyacak dünyamızda yeni gelişimler, darboğazlar, çözümsüzlükler, küresel ısınma başta olmak üzere çevre sorunları ve değişik alanlardaki gereksinimleri içeren tüm süreçlerle ilgisi bulunan olan en önemli aktörlerden birisi enerjidir. Enerjinin böylesi bir ağırlıkla dünyadaki hemen her konu ile ilintili olması, geniş bir yelpazeye yayılan disiplinler arası bilgi tabanında yenilikçi çözümler üretebilecek enerji mühendisleri ve enerji yöneticilerinin eğitimini gerekli kılar. Aynı bağlamda, fosil kökenli yakıtların tükenir olması, giderek artan enerji fiyatları, taze su kaynaklarının azalması ve sera gazı salımları karşısında; sürdürülebilir AR-GE program ve faaliyetlerinin çoğu kez ulus sınırlarını da aşacak işbirlikleri ölçeğinde geliştirilerek uygulanmalarını ve teknolojik çıktılarından disiplinler arası bir şekilde yararlanılmasını gerekli kılmaktadır. Gelecekte nükleer santrallerin ülkemizde de uygulanma olasılığı bu enerji türünü de kapsayacak yeni bir ulusal yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme ve yetkin personel yetiştirme konularına ağırlık kazandırmıştır.

Yayınladığı Enerji Verimliliği (ENVER) genelgesi kapsamında Başbakanlık, üniversiteleri enerji ve çevre alanında karşılaşılan çok boyutlu ve birbiri ile çatışan sorunlara toplum refahı, enerji ve çevreye duyarlı, birlikte çalışma güdüsüne sahip yeni-nesil genç mühendis kadrolarının oluşumuna ve eğitimlerine önem verilmesini istemektedir. Başkent Üniversitesi, bu zamanında ve yerinde verilmiş görevi çok ciddiye alarak 2008 yılında Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı'nı açmıştır. Yüksek lisans derecesi ile ilk mezununu ise 2009-2010 Akademik yılı Bahar döneminde vermiştir.

Bu program, Üniversitenin mevcut tüm mühendislik bölümlerinin eğitim kadrolarını, eğitim ve laboratuar olanaklarını kullanmakta, ayrıca çok geniş ulusal ve uluslararası işbirliği ağını değerlendirerek enerji mühendisi kavramını yeni bir boyuta taşımaktadır. Böylelikle mezunlarının enerji ve çevre konularında her tür sorunu uzun solukta çözebilecek kültüre, yenilikçi karaktere, en son teknoloji bilgilerine ve mühendislik becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. "Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir enerji" stratejilerini ve yol haritalarını geniş bir işbirliği ve yenilikçilik platformunda oluşturabilecek mühendislik kültürünün de verilmesi bu hedefler arasında yer almaktadır. Programa her geçen gün yeni bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve benzetim yazılım ve donanımı da eklenerek enerji mühendisinin daha uzak görüşlü karar verme yeteneğine ulaşması sağlanmaktadır.