Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe görev yapan her düzeydeki yöneticinin karar verme sürecinde bilimsel yöntemler kullanmasına imkan veren bir bilim dalıdır. Diğer mühendislik bilimleri spesifik alanlarda hizmet vermesine rağmen, Endüstri Mühendislerine sanayi ve hizmet sektörünün hemen her alanında ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstri Mühendisliği parçayı değil, sistemin bütününü inceleyen bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislerden farklı kılan en önemli nitelikler, insan odaklı olması ve bütünsel bakış açısıyla olaylara ve sistemlere yaklaşmasıdır. Endüstri Mühendisleri bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler ve yönetim bilimlerinden yararlanırlar.
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı; Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Programlarını kapsar. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları'nın amacı, üretim ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında, mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan yüksek lisans, doktora mezunları ve akademisyenler yetiştirmektir.
Lisansüstü ders programları, üretim mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar. Bu programlar süresince günümüz gereksinimlerine yönelik olarak açılan farklı derslerle öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşması sağlanır. Bu programlar, endüstriyel ve hizmet sektöründeki karmaşık sistemlerinin tasarımı, modellenmesi ve mühendislik uygulamalarının yönetimi üzerine odaklanmıştır.
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nı tercih eden yüksek mühendis ve doktora adayları Türkiye'nin saygın akademisyenleri tarafından yetiştirilmektedir. Anabilim Dalı mezunlarımız, bir yandan ulusal ve uluslar arası ortamlarda akademik alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da profesyonel iş yaşamında çeşitli firmalarda, önemli kademelerde görev almaktadırlar.