Anasayfa  »  Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Genel Bilgi

Sürdürülebilir tarım, insanların ihtiyacı olan gıda maddelerini üretirken, organik üretimin yeterli ve kaliteli olması, doğal tarım girdileri kullanarak üretim maliyetinin düşürülmesi; tarım arazilerinin, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunması, bu arada çiftçinin eğitilmesi ve toprağını daha iyi değerlendirmesi konularında, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha emniyetli, üretken, karlı ve düşük girdili tarım sistemlerinin oluşturulması ve benimsetilmesidir.

Gerek sürdürülebilir tarım uygulamasının hayata geçirilmesinde, gerekse, üniversitemiz, ilimiz ve çevresindeki doğal bitki kaynaklarının, insanlarımızın beslenmesi ve sağlığının korunması amacıyla kullanımında, doğayı tahrip etmeden en az maliyetle insanımızın tüketimine sunulmasında, açılması önerilen programın önemli katkıları olacaktır.