Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Moleküler biyoloji ve genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı İngilizce Yüksek Lisans Programı'nın amacı, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma çalışmalarını yürütebilecek, ulusal veya uluslararası arenada rekabet gücü lisansüstü mezunlar vermek ve yüksek nitelikli Ar-Ge ve "know-how" çalışmalarının artmasına katkı sağlamaktır. Program, yaşam bilimleri ve ilgili mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarından ve teorik ve uygulamalı temel moleküler biyoloji/biyoloji altyapısına sahip farklı lisans program mezunlarından başvuru kabul etmektedir. Bilim dalının doğası ve tarihsel gelişimi gereği lisansüstü eğitimde iletişim ve bilgi paylaşımının dili tüm dünyada İngilizce olarak kabul edilmekte olup program dili 100% İngilizce'dir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı?nda moleküler biyoloji alanında çalışmalarını sürdüren 3 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 1 doktoralı öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, bitki moleküler biyolojisi ve biyoteknolojisi, nanoteknoloji uygulamaları, koruma genetiği, kök hücre, moleküler nörobiyoloji ve moleküler tanı kiti geliştirme olup, yüksek lisans programında öğrencinin araştırma eğilimleri doğrultusunda seçmeli uzmanlık eğitimi verilecektir.