Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Son yıllarda özellikle inovasyon, teknoloji, teknoloji yönetimi, yazılım teknolojileri, veri madenciliği, araştırma-geliştirme gibi konuların geleneksel işletme konularından daha fazla ağırlık kazanması, klasik işletme yüksek lisans programlarının konuları dışında kalmaya başlamış, bahsedilen konulara ilişkin ilgi yoğunluğu da artmaya başlamıştır.

Özellikle multidisipliner bir yaklaşım olan bu yüksek lisans programında işletmenin temellerini göz ardı etmeyen ancak temel yaklaşımının teknoloji olduğu vurgulayan bir yaklaşımda benimsenmektedir.

Bu yoğunluğun karılanması ve özellikle teknolojinin yönetilmesi, teknoloji yönetiminin fonksiyonlarının vurgulanması ve bunun multidisipliner yaklaşımlarla desteklenmesi için bu yüksek programının yürütülmesi hedeflenmiştir.