Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Genel Bilgi

Programın temel amacı; uzaktan öğretim ile küresel iş dünyasının ihtiyaç duyduğu sürekli artan rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek, yenilikçi, yaratıcı, sorun çözücü, üretken ve üstün iletişim becerilerine sahip lider yöneticiler yetiştirmektir. Program; günümüzde artan rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamlarında karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla işletme yönetimi alanında bilgi ve beceriler edinmek isteyen bireylere yönelik olarak tasarlanmıştır.