Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgi

Fen-Edebiyat Fakültesi, veri derleme, analiz etme ve işleme ile kültür, edebiyat ve Türk dili alanlarında nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. Haziran 2013 itibariyle, 8 Profesör, 4 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 29 tam zamanlı öğretim elemanımız bulunmaktadır.

1994-95 öğretim yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemiz, 1998-99 öğretim yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü, 2008-2009 öğretim yılında Psikoloji bölümünü öğretime açmıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesinin iki bilgisayar laboratuarı ve bir de seminer salonu vardır. Laboratuarların her ikisi de en modern şekilde donatılmıştır. Diğer yandan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli teknik desteği sağlamaktadır. Kampusta bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişmesi olanaklıdır. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Her öğretim programında, programa özgü dersler yanında, program dışı seçimlik dersler de yer almaktadır.