Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)

Genel Bilgi

Sağlık alanında teşhis ve tedavide kullanılan cihaz ve malzemelerin 85% i ithal edilmektedir. Yerli üretimin katma değer yaratan kısmı oldukça düşüktür. Sağlık teknolojisi üretimi DPT, Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tubitak tarafından öncelikli alan olarak belirlenmiş ve desteklenmektedir. Tubitak_Teydeb öncelikli alanlarda proje çağrılarına çıkarak alandaki araştırma geliştirme çalışmalarını yüksek oranlarda desteklemektedir. Bahsedilen çağrılar Biyomedikal Mühendisliği alanında doktoralı eleman gereksinimini arttırmaktadır. Alanda yetişmiş doktoralı eleman sayısı oldukça azdır. Sağlık ve elektronik teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye olan geniş katkısı nedeni ile kurum ve kuruluşların Ar-Ge faaliyetlerinde yer alacak ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgi sahibi eleman gereksinimi hızla artmaktadır. Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek doktoralı araştırmacılar ve akademik personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.