Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1999-2000 akademik yılında Bankacılık, Sigortacılık ve Uluslararası Ticaret bölümleri ile eğitim öğretime başlamış olup, 2000-2001 Akdemik Yılında yüksekokul bünyesine Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri katılmıştır.
2001-2002 Akademik Yılında ise Muhasebe Bölümü, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü; Sigortacılık bölümü ise Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü adını almıştır. Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesinin kuruluşu Bakanlar Kuruluşunun 2004/8254 sayılı kararı ile tamamlanmış ve 4 Ocak 2005-25690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak, Yüksekokulun mevcut bölümleri, öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte Ticari Bilimler Fakültesine devredilmiştir.
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinin temel amacı, hedeflenen sektörlerde yer alan uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörlerde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
Ticari Bilimler Fakültesindeki bölümler 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölümlerin programları, hedeflenen sektörlerin öngördügü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakültede yer alan Bankacilik, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yakın işbirliği içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürler, ilk iki akademik yılda ortak dersler tamamlandıktan sonra öğrenciler bölümlerine ait derslere devam ederler.
Ders programları, üniversite ve ilgili sektörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen yaz stajı ve işbaşında eğitim ile desteklenmektedir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük oöem taşıyan yabancı dil ve bilgisayar kullanımı, programların temel unsurlarındandır.