Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Genel Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzaktan eğitim ile Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim kurumları, bakanlıklar merkez ve taşra teşkilatı, silahlı kuvvetler ve özel sektörde görev yapan öğretmen ve eğitmenlerin öğretim sistemlerinin teknoloji kullanarak sistematik ve sistemik olarak analizi, tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Programın hedef kitlesi çalışan ve genellikle Ankara dışında yaşayan profesyoneller olduğu için mevcut durumda bu kişilerin işlerinden ayrılıp okula dönmesi veya şehir dışından çalıştıkları kurumlardan izin alıp derslere katılmak için Ankara'ya gelmeleri çalışanlar için büyük zorluk oluşturmaktadır. Çalışanların izin ve seyahat engellerine takılmadan eğitim ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için internet üzerinden önerilen eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Bu gerekçeler doğrultusunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki bu konuya yönelik bilimsel ve pratik birikimin uzaktan eğitim ile bir yüksek lisans programı aracılığı ile yaygın bir kesime aktarılmasının ülkemizde eğitimin kalitesinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağı yönünde ortak bir görüş oluşmuştur Üniversitemizin amacı bilgi çağının gerektirdiği evrensel " bilgiye ulaşım" ve " bilgi- kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık, eğitim, iletişim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir. Bu anlamda öngörülen program dahilinde eğitim alanında eğitim teknolojilerinin kullanılması, geliştirilmesi ve planlanma süreçlerine yönelik yetişmiş araştırmacıların kazandırılmasını yukarıda belirtilen unsurlar doğrultusunda hedeflemektedir.
Lisansüstü eğitim; alınan dersler ve yapılan araştırmalar sayesinde, öğrencilere mesleklerinin çeşitli alt dallarını derinlemesine keşfetme olanağı vermektedir. Bireyin mesleki oluşumu açısından heyecan verici ve ilgi çekici olan bu çalışmanın kişiye sağlayacağı kazanımlardan bazıları şunlardır:

- Bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yeteneği,
- Yapılan araştırma çalışmalarından bilgi sentezleme becerisi,
- Projelerde görev alarak liderlik etme özelliği,
- Teknolojik gelişmelerin toplumsal etkilerinin anlaşılması,
- Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranması.
Toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen, profesyonel işgücü oluşturulmasında sürekli ve belirgin bir rol oynayan lisansüstü eğitimin özlü, dinamik ve önemli bir parçasıdır. Öngörülen yüksek lisans programının uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmesi diğer faktörlerin yanı sıra bireylere yaşam boyu öğrenme olanaklarının sunulmasında önemli bir rol oynayacaktır.