Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, akademik kariyer yapmak isteyen ve üst düzey yöneticiliğe aday olanlar için bir basamaktır. Ülkemizde sağlık sektöründe artan profesyonel yönetici ihtiyacı düşünüldüğünde, mezunlarımızı parlak bir kariyer ve gelecek beklemektedir.

Programda alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmak hedeflenmiştir. Türkiye'nin değişik üniversitelerinden sağlanan nitelikli ve seçkin bir akademisyen kadrosu, program amaçları doğrultusunda, daha güçlü bir sağlık kurumları işletmeciliği için işbirliği yapmaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, 21.yüzyılın profesyonel sağlık yöneticisini yetiştirerek gelecekte ülkedeki sağlık sisteminin gelişiminde pay sahibi olacaktır. Programımızdan mezun olacak farklı disiplinlerden gelmiş öğrenciler, sahip olacakları donanımla ileride görev yapacakları sağlıkla ilişkili olan her türlü kamu ve özel kurumda kendileri için önemli ve ayrıcalıklı bir yer elde edeceklerdir