Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Bahar Araz
E-mail:bahararaz@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Gülay Erol Boyacı
E-mail:gulayerol@baskent.edu.tr